Óvatosan búcsúztassuk az óévet

Rendőrség

Az év utolsó napján az emberek többsége szeret ünnepelni és látványos tűzijátékkal búcsúztatni az évet, ez azonban veszélyes is lehet. A tűzijátékok szabálytalan használata miatt a katasztrófavédelem tűzoltóegységeit szilveszter éjjelén mintegy ötven esetben riasztják.

A pirotechnikai termékeket egytől négyig terjedően osztályba sorolják (a négyes pirotechnikai osztályba sorolt eszközök a legveszélyesebbek, az egyes osztályba tartozók jelentik a legkisebb veszélyt). Az egyes és ketteses osztályba sorolt pirotechnikai termékekből magánszemély egy időben összesen nettó egy kilogrammot tárolhat, és saját ingatlanán a használati útmutatóban meghatározottak szerint egész évben külön engedély nélkül felhasználhatja.

Az egyes pirotechnikai osztályba tartozó termékeket (ezeket korábban játékos pirotechnikai terméknek nevezték) már a 14. életévüket betöltött fiatalok is megvásárolhatják. Ezek az eszközök kis alacsony kockázatot jelentenek és elhanyagolható zajt okoznak.
A kettes pirotechnikai osztályba tartozó kis tűzijátékok – rakéták, bombatelepek, római gyertyák – megvásárlásához igazolni kell, hogy a vevő elmúlt 16 éves. Ezen termékek kockázata és zajszintje is alacsony.

Az egyes és kettes osztályba sorolt pirotechnikai termékeket magánszemély nyilvános helyen, közúton, járdán, hídon, kikapcsolódásra, szórakozásra, sporttevékenységre, szabadidő eltöltésére szolgáló területen külön engedély nélkül használhatja, de kizárólag december 28. 18 és a következő naptári év január 1-jén 6 óra között.

A hármas pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátékokat csak nagykorúak használhatják és ők is csak a december 31. 18 és a következő naptári év január 1. 6 óra közötti időszakban. Ezeket az eszközöket csak nagykorú személy vásárolhatja meg december 28. és 31. között. A hármas veszélyességi osztályba sorolt termékeket tömegközlekedési eszközön csak zárt csomagolásban lehet szállítani. A fel nem használt vagy hibás tűzijátékokat január 5-ig kötelező a forgalmazónak visszaszállítani, aki ezt köteles térítésmentesen, költség felszámítása nélkül visszavenni. Nagykorú személy maximum három kilogramm nettó hatóanyag tartalmú, hármas pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátékot tárolhat.

A pirotechnikai termékeket nem szabad sem más tűzveszélyes anyaggal, például üzemanyaggal, hígítóval együtt, sem pedig tetőtérben, alagsorban vagy pincében tárolni. Gondoskodni kell arról is, hogy gyermekek ne férjenek hozzá. Az elnedvesedett és utána kiszáradt, illetve valamilyen okból sérült burkolatú pirotechnikai termékeket a többi tűzijátéktól el kell különíteni. Ezek eredeti szerelési formáját megbontani, szétszerelni nem szabad. Az engedélyezett módon forgalmazott pirotechnikai termék magyar nyelvű felirattal ellátott, közérthető használati és kezelési útmutatót, valamint baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést is tartalmaz.

A nem rendeltetésszerűen használt tűzijátékok igen komoly balesetet okozhatnak. Az sem mindegy, hogy ezeket az eszközöket milyen forrásból szerezzük be, pirotechnikai terméket kizárólag engedéllyel rendelkező forgalmazótól szabad vásárolni. Szintén fontos a tárolási szabályok betartása, és a használati útmutató felhasználás előtti elolvasása.

Soha ne működtessünk sérült tűzijátékot, a használati utasításban leírt védőtávolságot és rögzítési módot mindig tartsuk be, indításkor ne hajoljunk az eszköz fölé. Csak szabadban működtessünk tűzijátékokat, azokat ne irányítsuk emberek, gépkocsik, épületek felé. A földön forgó, pattogó pirotechnikai termékeket, piroboxokat, telepeket kizárólag stabil, egyenletes, nem gyúlékony talajon használjuk. Ezek működtetési helyét úgy kell megválasztani, hogy a leírásukban feltüntetett biztonsági távolságon belül ne legyen semmi gyúlékony anyag. Rakétát soha ne indítsunk olyan helyről, ahol például faág vagy villanyvezeték áll az útjában. Erős szél esetén halasszuk el a pirotechnikai eszközök felhasználását. Egy tűzijáték csak egyszer működtethető, ha nem indult be, ne próbáljuk újra meggyújtani és csak pár perc várakozás után közelítsük meg. A tűzijátékokat megbontani, átalakítani és azokat kézből működtetni tilos. A rakétákat mindig egyetlen ember indítsa be.

Az év végi szórakozás közben se feledkezzünk meg arról, hogy a tűzijátékkal járó erős fény- és hanghatástól a háziállatok megijedhetnek. Tűz esetén haladéktalanul hívja a 105-ös vagy a 112-es segélyhívó számot!

A katasztrófavédelem Országos Tűzmegelőzési Bizottsága készített egy figyelemfelhívó kisfilmet a témakörben, ami az alábbi linken érhető el:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=45

Kép: Illusztráció