Nyíregyháza Városháza

Energia­hatékony Önkormányzat Díjat kapott Nyíregyháza városa

Helyi hírek

Energia­hatékony Önkormányzat Díjat kapott Nyíregyháza városa. 

A címet azok az önkormányzatok kapják, amelyek a kész terveken és benyújtott pályázatokon túl megvalósított és lezárt energetikai beruházásokkal, így mérhető megtakarításokkal vagy mérhető megújuló energiatermeléssel rendelkeznek.

Hagymási Gyula a Projektmenedzsment Referatúra vezetője szerint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az energetikai beruházások vonatkozásában számos fejlesztést és felújítást hajtott végre az önkormányzati tulajdonú, önkormányzati fenntartású közintézményekben, intézményekben. 2010-tõl napjainkig 11 db komplex energetikai pályázat (mely kizárólag energetikai fejlesztést tartalmaz) nyert támogatást, valamint 15 db egyéb energetikai megtakarítást eredményező pályázat került megvalósításra, melynek köszönhetően energetikai beruházás is megtörtént, mint például az Örökösföld, Érkert városrészek rekonstrukciója, óvoda bővítése, Élményközpont kialakítása.

86 ingatlan esetében történt energetikai fejlesztés és korszerűsítés, ezek 26 pályázat keretében történtek meg. Ebből  11 energetikai tárgyú projekt megvalósításához közel 5 milliárd forint (4.966.829.465 Ft) támogatást, a 15 egyéb energetikai megtakarítást eredményező projekt megvalósításához több mint 5,2 milliárd forint (5.218.509.794 Ft) támogatást nyert az önkormányzat. Az összesen megítélt több mint 10 milliárd (10.185.339.259 Ft) támogatáshoz az önkormányzat 414 millió (414.420.813 Ft) önerőt biztosított. Ebből mindösszesen 107 ingatlan esetében került sor energetikai korszerűsítésre, hiszen voltak köztük nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok (10 db örökösföldi lakóépület, azaz a Fazekas János téri tízemeletesek, az Érkerti Rendőrőrs, valamint 10 db érkerti lakóépület, tehát a Toldi utcai tízemeletesek).

Hagymási Gyula kabinetvezető kiemelte, a fejlesztéssel érintett 86 ingatlan közül 6 szociális intézmény, 9 bölcsőde, 33 óvoda, 21 oktatási intézmény, 7 egészségügyi alapellátási intézmény, és 10 egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlan került energetikai korszerűsítés alá. Továbbá ezen pályázatok keretében 21 egyéb nem önkormányzati tulajdonú ingatlan is energetikai felújításon esett át.

Az energetikai fejlesztéseknek köszönhetően 35 intézményre került napelem. Ez szintén jelentős csökkenést eredményezett a villamosenergia-fogyasztások tekintetében. Eredmények tekintetében a fogyasztási adatokat megvizsgálva megállapítható, hogy szinte minden esetben fokozatosan csökkent az energiafelhasználás, átlagosan 10–30% közötti megtakarítást értek el az intézmények.