Az Európai Számvevőszék 2021. évi tevékenységei: az Unió teljesítményének ellenőrzése fontosabb, mint valaha

Európa

Az Európai Számvevőszék ma tette közzé 2021. évi éves tevékenységi jelentését. A jelentés áttekinti a Számvevőszék 2021. évi munkáját, tájékoztatást nyújt az intézmény irányításáról, személyzetéről és pénzügyeiről, valamint bemutatja, hogy a Számvevőszék 900 alkalmazottja hogyan készít továbbra is független, objektív jelentéseket az Unió jövője szempontjából döntő fontosságú kérdésekről. Jelenleg a tagállamok számos váratlan nehézséggel néznek szembe, ezért a Számvevőszék kiemelt szerepet játszik azáltal, hogy rámutat az uniós fellépések azon aspektusaira, amelyek jól működnek, és felhívja a figyelmet azokra, amelyeken javítani lehetne, emellett érdemi változtatásokat is javasol annak érdekében, hogy az Unió teljes mértékben ki tudja aknázni a benne rejlő lehetőségeket. A Számvevőszék munkájának köszönhetően az Unió a pénzgazdálkodás javítására irányuló korábbi erőfeszítéseinek eredményeit felhasználva biztosíthatja az uniós kiadások eredményességét.

2021-ben az uniós számvevők továbbra is a Covid19-járvánnyal kapcsolatos utazási és közegészségügyi korlátozások keretein belül dolgoztak. Helyszíni ellenőrzéseket csakúgy, mint korábban, igen korlátozott mértékben tudtak csak végezni. Ugyanakkor alkalmazkodva az új helyzethez igen hamar változtattak a munkamódszereiken és megtanulták azoknak az új eszközöknek a használatát, amelyekkel így is eredményesen el tudták végezni a közpénzek ellenőrzését az Unióban.

Ennek köszönhetően az uniós számvevők időszerű és érdemi következtetéseket, illetve konkrét és releváns ajánlásokat tudtak megfogalmazni. A Számvevőszék 2021-ben 55 kiadványt tett közzé, közöttük 32 különjelentést és áttekintést, amelyek számos, a különböző kiadási és szakpolitikai területeken az Unió előtt álló kihívást vettek górcső alá. Az ellenőrök olyan kérdésekkel foglalkoztak, mint például a közös agrárpolitika (KAP) és az éghajlatváltozás, a szennyező fizet elve, az elektromos közlekedés, az Unió határvédelmi ügynöksége (Frontex), az Unió és a nem uniós országok közötti, az irreguláris migránsok visszaküldése terén végzett együttműködés, az adóügyi információk cseréje, a fenntartható finanszírozás, a pénzmosás és a dezinformáció. Két Covid19-járvánnyal kapcsolatos jelentést is közzétettek: az Unió közegészségügyi válaszintézkedéseiről szóló áttekintést és a világjárvány idején a légi utasokat megillető jogokra irányuló ellenőrzést.

A Számvevőszék kiadványai – az ellenőrzési jelentések, az áttekintések és a vélemények – az Unió elszámoltathatósági láncának alapvető elemei. Ezek segítik az Európai Parlamentet és a Tanácsot abban, hogy figyelemmel kísérjék és ellenőrizzék az Unió szakpolitikai célkitűzéseinek a megvalósítását, és hogy elszámoltathassák az uniós költségvetés kezelésének felelőseit, kiváltképp az Európai Bizottságot.

„Még nem tudhatjuk magunk mögött a Covid19-világjárványt, de máris egy újabb szörnyű válság sújt le az Unió határain – mondta Klaus-Heiner Lehne, a Számvevőszék elnöke. – Európa sötét időkön megy keresztül. Ezért most még fontosabb, mint valaha, hogy az Európai Unió egységesnek mutatkozzon, és eredményeket mutasson fel. Az Európai Számvevőszék most minden korábbinál fontosabb szerepet tölt be: ezt szem előtt tartva igyekszünk továbbra is felmérni az uniós fellépések hozzáadott értékét.”

A Számvevőszék 2022-re és az azt követő évekre vonatkozó munkaprogramja, amelyet 2021 decemberében tett közzé, ismerteti az elkövetkező évekre vonatkozó ellenőrzési prioritásokat, és részletesen bemutatja azt a 79 különjelentést és áttekintést, amelynek közzétételét erre az időszakra tervezi. A munkaprogram a következő négy fő stratégiai területet határozza meg: az Unió gazdasági versenyképessége; az Unió biztonságát érintő fenyegetésekkel szembeni ellenálló képesség, valamint a szabadság, a demokrácia és a jogállamiság európai értékei iránti tisztelet; az éghajlatváltozás, a környezet és a természeti erőforrások; a költségvetési politikák és a közfinanszírozás az Unióban. E jelentések közül tizenhat foglalkozik majd a Covid19-járvány kapcsán tett uniós válaszintézkedésekkel összefüggő kérdésekkel, többek között az oltóanyagok beszerzésével, valamint egy sor, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközre (a Next Generation EU kezdeményezés) irányuló ellenőrzéssel. Ez utóbbi eszközt azért hozták létre, hogy segítsen Európának megbirkózni a világjárvány következményeivel.