Két új képzés indul a bölcsészkaron

Egyetem

Szeptembertől két új tanárszakot indít a Bölcsészettudományi Kar: erkölcstan- és etikatanár, valamint közösségi művelődés tanár szakokat.

Két új osztatlan mesterszakot indít a következő tanévtől a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara, ezek az erkölcstan- és etikatanár (osztatlan) és a közösségi művelődés tanár szakok, amelyek állami ösztöndíjas, önköltséges és levelező képzésben is elérhetőek a jelentkezők számára.

A közösségi művelődés tanára szakot a tanári szakosok egy főszak mellé második szakként vehetik fel. Az ötéves képzés elsődlegesen az iskolai közösségi művelődés és a tanórán kívüli tevékenységek (pl. tábor, szakkör, tehetséggondozás) megszervezésére vonatkozó tanári feladatok ellátására készít fel, másodlagos célja, hogy a végzettek alkalmasak legyenek a helyi társadalomfejlesztő, kultúraközvetítői és közösségfejlesztői munkára.

unideb.hu