Aktuális kutatásokról a Gyires Napon

Egyetem

Az Informatikai Kar oktatói aktuális kutatásaikat mutatják be december 19-én, pénteken a Gyires Béla Informatikai Napon.

Tizenhetedik alkalommal rendezi meg a Debreceni Egyetem Informatikai Kara hagyományos évzáró programját, a Gyires Béla Informatikai Napot, amelyen meghívott előadók és a kar tanszékeinek munkatársai tartanak előadásokat kutatási eredményeikről.

Gyires Béla (1909-2001) professzor meghatározó egyénisége volt a Debreceni Egyetem jogelődjének, a Kossuth Lajos Tudományegyetemnek. Hosszú ideig volt a Matematikai Intézet igazgatója. Ő alapította és 30 évig vezette a Valószínűségszámítás és Alkalmazott Matematika Tanszéket, irányításával alakult meg 1967-ben a Számoló Központ. Meghatározó szerepe volt abban, hogy az egyetemi oktatásba bekerüljenek olyan fontos és modern szakterületek, mint a valószínűségszámítás, matematikai statisztika, számítógéptudomány, informatika. 1972-ben kezdeményezésére és vezetése mellett történt a programozó matematikus képzés bevezetése.

– Egy ilyen nagy kar esetében fontos, hogy a tanszékek és az intézményben működő kutatócsoportok pontos információkkal rendelkezzenek arról, milyen kutatói munka folyik az egyes műhelyekben. Az idén zárjuk a jövő internet kutatásához kapcsolódó projektünket, többek között a Gyires Napon az ehhez kapcsolódó eredményekről is beszámolnak a kar munkatársai, de az MTA Rényi Intézetének és ELTE-nek kutatója, Simonyi Gábor is érdekes előadást tart majd az információelméleti gráfparaméterekről – tájékoztatott Mihálydeák Tamás, a kar dékánja.

A Gyires Béla Informatikai Napon a tudományos előadások mellett köszöntik és díjazzák a kar évfolyamelső hallgatóit, az őszi TDK konferencia díjazottait és a kar által szervezett programozóversenyen kiváló eredményt elért diákokat.

A rendezvény részletes programja:

9.00 Mihálydeák Tamás IK Dékán:
Megnyitó, évfolyamelsők, TDK és DEIK versenyeken részt vett hallgatók elismerése
9.40 Kuki Attila (Informatikai Rendszerek és Hálózatok):
Infokommunikációs rendszerek vizsgálata heterogén forrású modellekkel
10.00 Harangi Balázs (Komputergrafika és Képfeldolgozás):
Online kiértékelő rendszer képfeldolgozó algoritmusok összehasonlításához
10.20 Huszti Andrea (Számítástudomány):
Bilineáris párosítások és alkalmazásaik
10.40 Ispány Márton (Információ Technológia):
Egész értékű idősorok analízise
11.00 Szünet
11.30 Simonyi Gábor (MTA Rényi Intézet, ELTE)
Információelméleti gráfparaméterek
12.10 Vertse Tamás- Baran Ágnes-Noszály Csaba-Salamon Péter (Alkalmazott Matematika és
Valószínűségszámítás): Rezonanciák tánca a potenciál farka levágásának hatására
12.30 Bujdosóné Dani Erzsébet-Boda István (Könyvtárinformatika):
A tudományos eredmények disszeminációja a V4-ek nagy egyetemein

unideb.hu